Stichting Uitgeverij Dilemmaboek


Onze missie is om de wereld een beetje beter te begrijpen. Wij verdiepen ons in onze producties dan ook niet op ‘wat’ het dagelijks nieuws bepaald, maar ‘waarom’ dat zo is. We richten ons hierbij op grote maatschappelijke thema’s en dilemma’s: onderwerpen die telkens in het nieuws terugkeren en aanleiding zijn tot - vaak een hevig - debat.

Over ons

Om die thema’s, zoals Voltooid Leven of Dementie en de maatschappelijke discussie daarover te doorgronden, bijten we ons voor lange tijd in het onderwerp vast. We maken ons het onderwerp eigen door er volledig in te duiken, onderzoek te doen en zoveel mogelijk mensen en instanties die bij het thema betrokken zijn te interviewen. Het vertrekpunt hierbij is telkens dat wij een aantal mensen die het subject zijn van de maatschappelijke discussie, een aantal maanden of zelfs jaren, zoals in het geval van Zolang ik er ben, in hun dagelijks leven te volgen. Daarnaast doen wij literatuuronderzoek, spreken we met tientallen wetenschappers, bewindspersonen, instanties en vragen we het publiek om ook hun ervaringen en verhalen met ons te delen.
Zo krijgen wij het inzicht in de problematiek die wij willen duiden.

De vorm die we hierbij kiezen is verhalend en journalistiek in print en online waarbij maatschappelijke of politieke ideologieën, die ten grondslag liggen aan het maatschappelijk debat, prevaleren boven onze eigen mening of visie.

Verbinding en debat

Met onze boeken en website willen wij maatschappelijke dilemma’s niet alleen duiden, we willen er ook graag met elkaar over in debat gaan. In dit debat gaan wij vooral op zoek naar wat ons verbindt, want uit de aandacht en respect voor elkaar ontstaat de verbinding die het mogelijk maakt om ook antwoorden te vinden op de complexe thema’s. We doen dit zowel door het bieden van een podium op onze website als tijdens thema-bijeenkomsten en debatavonden.

Maatschappelijk kapitaal

Wij worden gedreven door onze missie en de waarde die wij hechten aan sociale verbinding. Het maatschappelijk kapitaal gaat voor ons boven het grote geld, mede daarom hebben wij gekozen voor een stichting, wat betekent dat we werken zonder winstoogmerk. Dat betekent niet dat we geen geld willen verdienen. Het doen van onderzoek, het schrijven, het vormgeven en drukken van de boeken en het programmeren van onze site kost geld. De financiële middelen bekomen wij uit donaties en crowdfunding, de verkoop van onze boeken en lidmaatschappen.

 

U kunt ons altijd steunen met een donatie.

De makers van Zolang ik er ben

Zolang ik er ben. Alzheimer en het dilemma van de vervliegende geest is de eerste voltooide productie van Stichting Dilemmaboek.

Dit zijn de mensen die aan deze productie hebben meegewerkt:

Erik Zwiers

Erik Zwiers : auteur

Leo de Bock foto's

Leo De Bock: fotograaf

Wilma Vermunt

Wilma Vermunt: redacteur

Fjodor Buis

Fjodor Buis: fotograaf

Tamar Sipkes: redacteur

Tamar Sipkes: redacteur

Ad van Helmond: grafisch vormgever

Hanneke Blanksma

Hanneke Blanksma : transcribent

Hans v.d. Heuvel

Hans v.d. Heuvel: fotograaf

Sterre Zwiers : transcribent

Sterre Zwiers : transcribent

Peter Sloots

Peter Sloots: productieleider

Host een evenement

Wil je zelf een een discussie-avond, debat of lezing organiseren over Zolang ik er ben, neem dan contact op met Wilma Vermunt via wilma@dilemmaboek.nl

Pers

Voor persberichten, interviews en foto’s neem je contact op met Wilma Vermunt via 06 24717554 of wilma@dilemmaboek.nl 

Stichting Uitgeverij Dilemmaboek

KvK: 64072835

BTW: 855510237B01

Delen :